Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ...


Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η πλειονότητα των νέων που σπουδάζει σήμερα στα ελληνικά ΑΕΙ - ΤΕΙ, προβληματίζεται σοβαρά με την Παιδεία που τους παρέχεται.

Η αγωνία για το μέλλον, η ελάχιστη σύνδεση του πτυχίου τους με την αγορά εργασίας, η απογοήτευση για τη χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση που παίρνουν, η δυσπιστία απέναντι στις φοιτητικές (κομματικές) παρατάξεις κ.λπ., είναι μερικά απ' τα βασικά συμπεράσματα μιας πρόσφατης τηλεφωνικής έρευνας του Υπουργείου Παιδείας.

Εκτός από την αρνητική στάση των κομματικών φοιτητικών ομάδων για την εν γένει λειτουργία των ΑΕΙ, στα αρνητικά που επισημαίνονται στην έρευνα είναι και οι ελλείψεις σε υποδομές, η αδιαφορία πολλών εκ των διδασκόντων για φοιτητές και αντικείμενο διδασκαλίας, η διαλυτική επίδραση των συνεχών καταλήψεων, ο αναποτελεσματικός τρόπος διοίκησης των Πανεπιστημίων κ.λπ.

Τα Πανεπιστήμια σύμφωνα με την έρευνα χρειάζονται ριζική αλλαγή.
Οχι απλά άλλη μια μικρή "μεταρρύθμιση" σε κάποιον τομέα.

Να υπάρξει δηλαδή πραγματική ελευθερία έκφρασης έξω από κομματικά φερέφωνα, μαχητικότητα αλλά και έρευνα, αμφισβήτηση αλλά και θέσεις, γνώση αλλά και αξιοπιστία. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες φοιτητές απαιτούν άμεσες αλλαγές στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση και μάλιστα με οποιοδήποτε κόστος, δείχνουν δε να αδιαφορούν απέναντι στο ενδεχόμενο κοινωνικής αντίδρασης, με το κλείσιμο κάποιων αχρείαστων Σχολών και Τμημάτων...

Εν πάσει περιπτώσει, από την έρευνα αποδεικνύεται ότι το σημερινό Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν είναι σε καμιά περίπτωση αυτό που θέλουν οι φοιτητές. Απλά είναι αυτό που δυστυχώς επιβάλλουν μερικές μειοψηφίες που "δημοκρατικώ τω τρόπω" και συνεπικουρούμενες έξωθεν του Πανεπιστημίου ή έσωθεν, κυριαρχούν!

Η πλειοψηφία των φοιτητών και η ίδια η κοινωνία απαιτεί ένα νέο, ζωντανό, μη κομματοκρατούμενο, αποδοτικό Πανεπιστήμιο με κύρος σπουδών κι ανταγωνιστικό ώς προς τα διεθνή πρότυπα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: