Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ...
As long as you are kind and there is love in your heart
A thousand hands will naturally come to your aid...
As long as you are kind and there is love in your heart
You will reach out with a thousand hands to help others...

Δεν υπάρχουν σχόλια: