Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ...

Πριν από τα μέσα της δεκαετίας του '90 ο δημιουργικός τομέας θεωρούταν μόνο ήσσονος σπουδαιότητας και δεν αντιμετωπιζόταν ως σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας ή την οικονομική ανάπτυξη.

Σήμερα πάνω από δέκα χρόνια αργότερα, όλο αυτό έχει αλλάξει. Τώρα ο αντίκτυπος της δημιουργικότητας στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ευημερία αναγνωρίζεται ευρέως.

Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία της δημιουργικότητας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του παγκοσμιοποιημένου και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος του 21ο αιώνα.

Οι νέες συνθήκες απαιτούν την εύρεση νέων λύσεων και η δημιουργικότητα και η καινοτομία θα είναι έννοιες κλειδιά στο να βρεθεί η διέξοδος από τις οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Οι δημιουργικές βιομηχανίες είναι εκείνες οι βιομηχανίες που είναι βασισμένες στη ατομική δημιουργικότητα, τη δεξιοτεχνία και το ταλέντο. Είναι επίσης εκείνες που έχουν την προοπτική να δημιουργήσουν πλούτο και θέσεις εργασίες μέσω της ανάπτυξης της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι δημιουργικές βιομηχανίες περιλαμβάνουν: τη διαφήμιση, την αρχιτεκτονική, τις τέχνες, το εμπόριο αντικών, τους υπολογιστές και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τις κατασκευές, το σχέδιο, τη μόδα, τον κινηματογράφο και λοιπές παραγωγές σε βίντεο, τη μουσική, τις παραστατικές τέχνες, τις εκδόσεις, το λογισμικό, την τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

Ένα μεγάλο μέρος της νέας οικονομίας θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο οι κυβερνήσεις (και οι νέες "Καλλικράτειες" τοπικές ηγεσίες που θα προκύψουν με τις δημοτικές εκλογές που έρχονται) θα μπορέσουν με επιτυχία να υποστηρίξουν και να ξεκλειδώσουν το δημιουργικό ταλέντο και τη δεξαμενή ιδεών των νεαρών κυρίως ατόμων που ζουν στην επικράτεια τους με στόχο την ανάπτυξη δυναμικών περιοχών, πόλεων, κοινωνιών, που διαχειρίζονται και αξιοποιούν δημιουργικές ιδέες και καινοτόμες λύσεις σε ολόκληρο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Με δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων που θα κάνουν τη διαφορά που χρειάζεται, εκείνες οι επιχειρήσεις που έχουν την προέλευσή τους στη μεμονωμένη δημιουργικότητα, την ικανότητα και το ταλέντο και που έχουν μια δυνατότητα δημιουργίας πλούτου και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της παραγωγής και της εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας...

Δεν υπάρχουν σχόλια: