Σάββατο, 25 Αυγούστου 2012

ZAZIE DANS LE METRO (MOVIE)...


Zazie Dans Le Metro 1960, gran film de Louis Malle.

Δεν υπάρχουν σχόλια: