Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2010

THE CHARLIE CHAPLIN FESTIVAL (SILENT MOVIE)...Four of Charlie Chaplin's best and most loved short films in one collection:
The Adventurer, The Cure, Easy Street and The Immigrant.

Δεν υπάρχουν σχόλια: