Σάββατο, 21 Αυγούστου 2010

SCROOGE (MOVIE)...Scrooge the ultimate Victorian miser, hasn't a good word for Christmas, though his impoverished clerk Cratchit and nephew Fred are full of holiday spirit. But in the night, Scrooge is visited by spirits of another color...

Δεν υπάρχουν σχόλια: