Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

THE BATTLE OF EL ALAMEIN (MOVIE)...An epic WW II classic film about courage and victory. It's the US Army and the Brits VS Rommel in a battle for desert supremacy...

Δεν υπάρχουν σχόλια: