Σάββατο, 24 Ιουλίου 2010

JACK AND THE BEANSTALK (MOVIE)...Jack and the Beanstalk is a 1952 family comedy starring the comedy team of Abbott and Costello. It is a comic revision of the classic fairy tale.

Δεν υπάρχουν σχόλια: